Kartkówka działania na liczbach

Pobierz

1 p. Podniszczony napis na starym budynku informuje o roku jego powstania.. Tak więc 4 x 2 = 8; 8 + 7 = 15; 15 x 2 = 30; 30 + 7 = 37; 37 x 2 = 74; 74 + 7 = 81.Klasa 8.. 1 p. Ania zebrała 23 5Ćwiczenie 12.. Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.. Matematyka z plusem 8 sprawdzian pdf.. Liczby i działania - powtórka cz.1.. imięinazwisko lp.wdzienniku str.1/3 grupa A. .. klasa data 1.. Zadanie 1.. Łącznie do uzyskania jest 10 punktów.. Wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych.. Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.. Reszta z dzielenia liczby k przez 5 jest równa 2, a reszta z dzielenia liczby m przez 5 wynosi 3.4.. Rozkład liczb na czynniki pierwsze.. 72 lata.. 2020 środa.. Mnożenie potęg o tych samych podstawach: a m ⋅ a n = a m + n 3 8 ⋅ 3 4 = 3 8 + 4 = 3 12. kartkowka dzialania na liczbach calkowitych ( kartkowka_dzialania_na_liczbach_calkowitych.pdf ) .. 17 54 =Dzialania na liczbach ujemnych (takze na ulamkach) .. Liczby calkowite - Sprawdzian - Klasa 6 (14 zadan) Tematy, ktore moga Ci sie przydac .Liczby i działania.. Przed Tobą sprawdzian z matematyki, który sprawdzi Twoją wiedzę z działu: System dziesiątkowy.. Interpretuje liczby naturalne na osi 1.2 liczbowej.. Dzielniki i wielokrotności (NWD i NWW) 0%.. Mnożenie.. Liczby dziesiętne (zapis słowny i cyframi, porównywanie i oś liczbowa) Cechy podzielności, wielokrotności i dzielniki..

Liczby i działania odpowiedzi • 0.

Klasa 8 Matematyka.. Ułamki zwykłe - powtórzenie.Liczby i działania - test wielokrotnego wyboru.. 4.działania pisemne z dom ZD1 -ZD14.. Jaki napis był na tym budynku?. Liczba pytań: 6.. Klucze odpowiedzi.. W kolejności od największej do najmniejszej zapisano liczby: A. Czyponiższerównościsąprawdziwe?WstawznakXwodpowiedniąkratkę.. Imię i Nazwisko .. Grupa A. Oblicz: a) -12 * 5 = .Test: Kartkówka-Działania matematyczne na liczbach.. Klasa 8 Matematyka.. np.: Rozszerzanie ułamków zwykłych polega na pomnożeniu licznika i mianownika tego ułamka przez tę samą liczbę różną od zera.. 1.4-1.5 Klasówka Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.. -9- (-9), Działania na liczbach naturalnych.

Figury geometryczne cz.1.. Karta pracy - rachunki pamięciowe na dużych liczbach - klasa 4.Działania na liczbach wymiernych Zapamiętaj!. Dodawanie i odejmowanie.. Opis testu: Witam,Test z działaniami i obliczeniami matematycznymi.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Karta pracy - dodawanie i odejmowanie pamięciowe - klasa 4. dodawanie pisemne A. dodaj, odejmij pisemnie A-O.. tabliczka mnożenia- tabelki.. Dzielenie pisemne.. Kartkówka (test) II.5 (wersja 2021) Kartkówka (test) II.3-4 (wersja 2021) Kartkówka II.1-2; Działania na liczbach cz. 1; Klasówka IIKartkówka - działania na liczbach całkowitych.. Zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków .Temat: Działania łączne na liczbach ujemnych i dodatnich Zadanie 1 Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.. Zeszyt ćwiczeń - odpowiedzi, 6.II.8.Klasa 6A 13.05.. Karta pracy - dzielenie z resztą - klasa 4.. NWD(42,18)=6 TAK NIEKARTKÓWKI - KLASA V.. Każde działanie połącz z jego wynikiem.. W teście znajduje się 8 zadań, a każde z nich jest warte 1 lub 2 punkty.. Oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych.. Potęgowanie.. Dzielenie.. Zad dom działania pisemne + zadania.Kolejne liczby powstają z poprzednich przez pomnożenie przez 2 albo dodanie 7 na przemian.. Rozszerzenie zakresu liczbowego.. Zapisz w zeszycie temat lekcji i rozwiąż poniższe zadania w zeszycie:Książka nauczyciela wraz z testami, sprawdzianami, kartkówkami oraz kluczem odpowiedzi do sprawdzianów z poniższych działów: Klasa 4..

działania na liczbach Połącz w pary.

Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych.. Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Pitagoras, który urodził się w roku DLXXII p.n.e., a zmarł w roku CDXCVII p.n.e. żył: 79 lat.. Jeżeli dodajemy dwie liczby wymierne tego samego znaku, to znak sumy jest taki sam jak znak obydwu składników, a jej wartość bezwzględna jest sumą wartości bezwzględnych składników.Zaokrąglanie.. Dodawanie liczb dodatnich.. Stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania 2.11 działań.. C X I V Wiadomo, że budynek wzniesiono w XX wieku, przed II wojną światową, a rok jego powstania jest liczbą podzielną przez 4.. 1.4-1.5 Test Pisemne dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych.. Dodawanie i odejmowanie.. Klasa 8 Hiszpański.System dziesiątkowy - Klasa 4.. Karta pracy - mnożenie i dzielenie pamięciowe - klasa 4.. Liczby naturalne.. Całość powinna Ci zająć maksymalnie 10-15 minut.Działania na potęgach są jedną z umiejętności, która bardzo często wykorzystywana jest na różnych sprawdzianach i egzaminach, dlatego poznajmy odpowiednie wzory i przykłady, które rozwieją nasze wszelkie wątpliwości.. Skala i plan.Zadania z pełnym rozwiązaniem - działania na liczbach, liczby ujemne, ułamki dziesiętne i zwykłeDziałania na liczbach klasa 8 Znajdź parę.. Zadanie interaktywne.. Pisemne mnożenie i dzielenie liczb naturalnych..

Działania na liczbach - część 1 \ 8.

Rozwiązuje zadanie tekstowe na porównywanie 2.6 ilorazowe i różnicowe.. Zaznacz na tej osi liczby:KartKówKa nr 8 Liczby i DziaŁania 1.. Figury geometryczne cz.2.. Dzielenie potęg o .Liczby i.przygotowuję do nauki matematyka z kluczem klasa 5 sprawdziany pdf oblicz najprostszym sposobem.. Wartością wyrażenia 1 1 6 + 2 2 3: 12 jest: A. pomnóż, podziel pisemnie A-O.. a. MCMXLIV .DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH Skracanie ułamków zwykłych polega na podzieleniu licznika i mianownika tego ułamka przez tę samą liczbę różną od zera.. Kolejność wykonywania działań.. Odejmowanie liczb dodatnich.. Rozszerzyć można każdy ułamek na nieskończenie wiele sposobów.kartkówka działania na liczbach całkowitych.pdf (21 KB) Pobierz.. Powtórzenie.. Temat: Działania na liczbach dodatnich - kartkówka.. wg Edytomaszewska.. Liczby i działania.1 1 1 1 zapisuje cyframi liczby w systemie dziesiętnym k 2 2 2 2 zapisuje słowami.efektem będzie to, że.. a) 23+( - 3)2 = b) 52 ∙ (-2) = c) (-3) + (- 4)2 = d) -22 - [(-3) ∙ (- 1)] = e) (-2)2 + (-3) ∙ (- 6)= f) 24 ∙ (-4) + (-7) = g) (- 4) - [(-5) ∙ (-8)] = h) - 72 + (-2)2 =Działania na liczbach - część 1 \ Powtórzenie przed klasówką.. Uwaga: test ten pochodzi ze "Sprawdzianów dla kl. I gimnazjum" autorstwa M. Grochowalskiej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt