Kartkówka budowa atomu scribd

Pobierz

Kartoteka testu zawiera wyszczególnione czynności ucznia powiązane z numerem zadań, poziomami wymagań i kategorią celów.Budowa atomu - kartkówka DRAFT.. Elektrony poruszają się w różnych odległościach od jądra atomowego.. Zadanie 2 Oblicz objętość bryły metalu o masie 10 g, wykonanej z a) glinu ( gęstość glinu wynosi 2,7 g/cm3) b) żelaza ( gęstość żelaza wynosi 7,8 g /cm3) Zadanie 3.Twój wynik: 7/9 Wspaniale Znakomicie znasz układ trawienny!. Skrócona konfiguracja elektronowa atomu azotu ma postać [He]:2s 2 2p 3.. Konfiguracja elektronowa cz.1.. Konfiguracja elektronowa - cz.3.. Taka budowa układu oddechowego sprawia, żeBudowa atomu - poziom podstawowy Przykładowy sprawdzian z budowy atomu dla poziomu podstawowego.. 4He 2.Test sprawdzający z chemii z działu: budowa atomu i wiązania chemiczne jest pomocnym narzędziem do zbadania osiągnięć uczniów klas pierwszych z w/w działu.. Alde h ydy mają w swojej nazwie literkę ,, h " , którą możemy skojarzyć z atomem wodoru, bo tylko tym różnią się od ketonów.. Pytań 9 z 18.. Opisz strukturę i budowę DNA (str. 12-13) 2.. Klasa 7 Chemia ciała fizyczne ciała fizyczne a substancje dział 1 dział 1 klasa 7 substancje.. test > Poznajemy układ okresowy pierwiastków.. A. napi cia powierzchniowego B. spójno ci C. przylegania 8.Rozwiąż test: Kartkówka - Budowa atomu.. 9.Test zawiera 15 pytań..

Temat: Budowa atomu.

Aby uzyskać dostęp do testu, proszę aktywować obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki, a następnie kliknąć "Odśwież".2 Budowa atomu.. Zapisz pod rysunkiem, czy przedstawione na nim ciało jest naelektryzowane dodatnio, ujemnie, czy też jest elektrycznie obojętne.Film zawiera kartkówkę z rozwiązaniami z następujących tematów:1. wg Maitokarczuk.Szkielet człowieka.. Jednostka ładunku elektrycznego Na dobry początek Znaki "-" oraz "+" oznaczają pewną (taką samą dla obu znaków) ilość ładunku elektryczne-go, odpowiednio ujemnego i dodatniego.. (R) Promieniotwórczość sztuczna.Test Budowa atomu, jednostka ładunku elektrycznego, podrozdział podręcznika Spotkania z fizyką cz. 3 dla Klasa III.. Przy wydarzeniach dopisz numerki tak, aby zachować kolejność chronologiczną.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych , Część 1 , To jest chemia ZP , Chemia , Reforma 2017 Szkoły ponadpodstawowe , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plPoznanie budowy atomu to podstawa do zrozumienia całej chemii.. Konfiguracja elektronowa - powłoki: "Budowa atomu" Statystyki zestawu: Ocena: 7 Zagłosowało: 58 Moje statystyki: nie jesteś zalogowany Zestaw ostatnio rozwiązywany przez: Antoni Radecki (wynik: 100 %) (wynik: 74 %) Jakub Btw (wynik: 14 %) Andrzej Niezgoda (wynik: 0 %) Emilia .W atomie obojętnym elektrycznie: Liczba protonów w jądrze jest większa od liczby elektronów wokół jądra Liczba protonów w jądrze jest mniejsza od liczby elektronów wokół jądraTemat: Budowa atomu..

Budowa atomu - kartkówka klasa 7 DRAFT.

Po dzisiejszej lekcji będziecie wiedzieć jak skonstruowany jest ten najmniejszy składnik mate.Chemia Nowej Ery Rozdział II / Wewnętrzna budowa materii.. )Skrócona konfiguracja elektronowa polega na wykorzystaniu konfiguracji gazu szlachetnego, który ma liczbę atomową zbliżoną do liczby atomowej danego atomu.. Gratulacje!. (R)Izotopy i nuklidy.. Zawiera różne rodzaje zadań na wzór zadań w arkuszach maturalnych.. Twórcą układu okresowego pierwiastków jest: John Newlands Johan Döbereiner Maria Skłodowska-Curie Dmitrij Mendelejew.1.. wg Kazmierski1.. Test wiedzy z anatomii.. Pomarańczowy oranż metylowy w roztworze kwasu azotowego(V) zmienia barwę na .ZADANIA - GĘSTOŚĆ Zadanie 1 Oblicz masę bryłki siarki o objętości 30 cm3 wiedząc że gęstość siarki wynosi 2,07 g/cm3.. Liczba atomowa Z Liczba masowa.. Ptaki oddychają za pomocą pę c he rzy k ow at y c h / rurk ow at y c h płuc, które są połączone z workami pow i e t rzny mi / t l e now y mi .. Rdzeń atomowy.. Przyczyn tego zjawiska s si y A / B / C. Rozlana na stole woda tworzy mokr plam , a nie rozpada si na poszczególne cz steczki.. 469 Budowa atomu - poziom podstawowy Przykładowy sprawdzian z budowy atomu dla poziomu podstawowego.. Wyjaśnij co to jest replikacja oraz jakie jest znaczenie replikacji w życiu organizmów (str.15) 4.. Pytanie 1 /10..

Model atomu i elektrony walencyjne.

Cz steczka wody sk ada si z A / B wodoru i jednego atomu C / D.. A więc tak, zarówno aldehydy jak i ketony posiadają grupę karbonylową (C=O), która jest najważniejszą grupą funkcyjną w całej chemii organicznej, serio [1].Aldehydy mają do tego węgla dołączony atom wodoru, natomiast w .Klasa 7 Chemia Fizyka dział 1 dział 1 klasa 7 właściwości chemiczne właściwości fizyczne.. Określanie składu.. 504 Budowa atomu - jądro atomowe (poziom podstawowy) Przykładowa kartkówka z budowy jądra atomowego i przemian jądrowych dla poziomu podstawowego.. (10 pkt.. Konfiguracja elektronowa i liczby kwantowe.. (R) Przemiany promieniotwórcze.. Opisz budowę chromosomu (chromatydy, centromer) oraz podaj liczbę chromosomów komórek człowieka (str. 15) 5.Aldehydy i ketony.. Odpowiedziałeś na wszystkie/prawie wszystkie pytania poprawnie.. 503 Budowa atomu - jądro atomowe (poziom podstawowy)4.. Liczba atomowa Z Liczba masowa protony + neutrony protony = elektrony.. Przykładowa kartkówka dla poziomu rozszerzonego.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Ptaki - kartkówka Skre śl z bę dne wyr az y tak, aby z dani a z awi e r ał y pr awdz i we i nfor mac je .. Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?Edit..

Przykładowa kartkówka dla poziomu rozszerzonego.

pH roztworu.. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.. pH roztworu.. Zawiera 20 pytań.. W uproszczonym modelu atomu możemy wyróżnić małe i masywne jądro, naładowane ładunkiem dodanim oraz krążące wokół niego elektrony naładowane ładunkiem ujemnym.Budowa atomu, liczba atomowa, liczba masowa - praktycznie.. Konfiguracja elektronowa cz.2.. ciała fizyczne a substancje Połącz w pary.. Przerwij test.. atom pozbawiony elektronów walencyjnych, czyli jądro atomowe z elektronami niewalencyjnymi.. Określanie składu.. honorowy, ciemnowłosy, pogodny, uczciwy, dobrze zbudowany, pyskaty, odważny,podstępny, pokorny, posłuszny, zawzięty, mściwy, wrażliwy, chciwy, delikatny, oddany,zarozumiały.. Korzystanie z serwisu wymaga aktywowania obsługi plików cookie.. Konfiguracja elektronowa atomu tlenu [2,6] Podręcznik przykład str 59. kamila_bilska_13510.. Przestrzenie w których prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe nazywamy powłokami elektronowymi.Przykładowa kartkówka z mola, masy molowej i objętości molowej.. A. jednego atomu B. dwóch atomów C. wodoru D. tlenu 7.. 350 Stopień i stała dysocjacji.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.. (R) Elementy chemii kwantowej.. ćwiczenia strona 36 i 37..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt